2015-11-13 15:31:21

Docker diegimas

Taip Docker patogus ir smagus įrankis apie kurį daug kalbama, bet kad pradėti juo naudotis, pirmiausiai teks jį susidiegti. Visos instrukcijos yra čionai.

 

Mac OS arba Windows platformose

Diegimas

Mac OS ir Windows operacinėse sistemose Docker veikia Docker Toolbox įrankio (Docker'io aplinkos virtualizacijos) pagalba. 
Ją sudaro Docker Client'as, Docker Machine'a, Docker Compose (tik Mac OS versijoje) ir Kitematic, bei VirtualBox (virtualizacijos sluoksnis, kaip minėta, natūraliai Docker veikia tik Linux).

Parsisiunčiame iš oficialios Docker Toolbox svetainės.

Diegimas iš esmės nesiskiria tarp Windows ir Mac OS'ų, todėl paleidus diegimo paketą spaudžiame NEXT NEXT NEXT ... ir žinoma FINISH !

Jei iššoks koks neaiškus langas, tikiu, šioje vietoje sugebėsite susitvarkyti.

Paleidimas

Po paskutinio žingsnio iš savo paleidomo meniu, pasirenkame ir pasileidžiame Docker Quickstart Terminal. Atsidarys konsolės langas, panašus į:

Docker paleidimas Windows'uose.

 

Docker paleidimas Mac OS

Sveikinu, Jūs esate pasirengęs pradėti dirbti su Docker.

 

Linux Ubuntu platformoje

Deja, bet mano patirtis diegiant Docker Linux 'OS buvo netokia sėkminga kaip Mac ar Win.

Pesitikrinkite Kerner versiją, kadangi Docker veikia, tik nuo 3.10 versijos:

uname -r

Jei versija tinkama (manau, kad daugumai čia neturėtų kilti problemų) galite paleisti Docker diegimo scriptą:

curl -sSL https://get.docker.com/ | sh

Jei versija žemesnė nei 3.10, pasiruoškite naują jo versiją, ar susidiegite naujesnę Ubuntu versiją. 

 

Tam kad įsitikinti, jog Docker veikia, paleiskite:

sudo docker run hello-world 

Jei gaunate atsakymą:

Hello from Docker.
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
1. The Docker client contacted the Docker daemon.
2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
executable that produces the output you are currently reading.
4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker Hub account:
https://hub.docker.com

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/userguide/

Jei gaunate Docker atsakymą kuris labai panašus į esantį aukščiau sveikinu, galite tęsti prie sekančios pamokėlės.

 

Jei nesuveikė !

Tuomet teks eiti kiek sudėtingesniu keliu. Man teko eiti būtent juo :)

Paleidžiame komandą:

sudo apt-key adv --keyserver hkp://pgp.mit.edu:80 --recv-keys 58118E89F3A912897C070ADBF76221572C52609D


Tuomet su nano pagalba:

sudo nano /etc/apt/sources.list.d/docker.list

į apt sourcų sąrašą įkopijuojame šias eilutes:

# Ubuntu Precise deb 
https:
//apt.dockerproject.org/repo ubuntu-precise main

# Ubuntu Trusty
deb https:
//apt.dockerproject.org/repo ubuntu-trusty main

# Ubuntu Vivid
deb https:
//apt.dockerproject.org/repo ubuntu-vivid main

# Ubuntu Wily
deb https:
//apt.dockerproject.org/repo ubuntu-wily main

tai nuorodos i repo, dockerio repo nera sudiegtas i Linux kūrėjų pateikiamus programų paketus.

Išeiname išsaugodami pakeitimus: CTRL + X

Ir paleidžiame šias komandas, kurios sudiegs Docker ir visas trūkstamas susijusias bibliotekas:

sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-engine
 
sudo wget -qO- https://get.docker.com/ | sh


Paleidimas

Paleidžiame Docker'į kaip service. Šiuo atveju jis pasileis, kaskart paleidus Ubuntu:

sudo service docker start

Testuojame paleidžiant testinį konteinerį:

sudo docker run hello-world

 

Jei gavote šį atsakymą, keliaujame į sekančią pamokėlę, kurioje pasileisme konteinerį, kuris leis turėti mobilią Laravel5 DEV aplinką.

Jei turite komentarų ar klausimų, galite juos palikti komentaruose ;)